Student Projects

BSc, MSc Theses and TDK (Scientific Conference of Students) papers supervised by our team members.

2017

Lublóváry, Gergely (2017) MSc Thesis: Balancing a pendulum with control torque provided by a rotating disc (Inga egyensúlyozása forgó tárcsával biztosított szabályozó nyomatékkal), Supervised by Tamas Insperger
Molnár, Csenge Andrea (2017) MSc Thesis: Modelling of human balancing on rolling balance board (Emberi egyensúlyozás modellezése gördülő egyensúlyozó deszkán), Supervised by Tamas Insperger
Simon, Regő Soma (2017) MSc Thesis: Modelling human finger dexterity during balancing a compressed helical spring against buckling (Emberi kézügyesség modellezése összenyomott rugó kihajlás elleni egyensúlyozásakor), Supervised by Tamas Insperger
Buza, Gergely (2017) BSc Thesis: Balancing on a see-saw with reaction time delay (Egyensúlyozás mérleghintán reakció időkéséssel), Supervised by Tamas Insperger
Gerlei, Máté (2017) BSc Thesis: Development of balance board to improve balancing abilities (Egyensúlyozást segítő egyensúlyozó deszka fejlesztése), Supervised by Tamas Insperger
Hu Jia Lin (2017) BSc Thesis: Human balancing based on information from different sensory organs (Emberi egyensúlyozás különböző érzékszervi információk alapján), Supervised by Balazs Varszegi
Nagy, Tamás (2017) BSc Thesis: Force calculation in stick balancing using Kalman filter (Erőszámítás az emberi rúdegyensúlyozási feladatban Kálmán-szűrő segítségével), Supervised by David Lehotzky
Balogh, Tamás (2017) TDK Paper: Stabilization by fractional-order delayed feedback control (Stabilizálás tört rendű késleltetett szabályozással), Supervised by Tamas Insperger
Bodor, Bálint (2017) TDK Paper: Stabilization of the internal dynamics of unactuated mechanical systems with predictive methods (Alulaktuált rendszerek belső dinamikájának stabilizálása prediktív módszerekkel), Supervised by Laszlo Bencsik
Buza, Gergely (2017) TDK Paper: Balancing on a see-saw (Egyensúlyozás mérleghintán), Supervised by Tamas Insperger
Lublóváry, Gergely (2017) TDK Paper: Experimental study of an inverse pendulum contolled by a reaction wheel (Reakció tárcsával szabályozott inverz inga kísérleti vizsgálata), Supervised by Tamas Insperger
Molnár, Csenge Andrea (2017) TDK Paper: Modelling of balancing on balanace board in the frontal plane (Egyensúlyozó deszkán való egyensúlyozás modellezése a frontális síkban), Supervised by Tamas Insperger and Ambrus Zelei
Nagy, Dalma (2017) TDK Paper: Identification of a balancing controller using the cepstral analysis (Egyensúlyozó szabályozás identifikációja kepstrum analízis segítségével), Supervised by Laszlo Bencsik and Tamas Insperger and Ambrus Zelei
Somogyi, Bence (2017) BSc Thesis: Dynamic analysis of single legged hopping motion (Egy lábas ugrálás mechanikai vizsgálata), Supervised by Ambrus Zelei

2016

Kovács, Balázs András (2016) MSc Thesis: Development and testing of virtual pendulum balancing system (Virtuális ingaegyensúlyozó rendszer kifejlesztése és tesztelése), Supervised by Tamas Insperger
Szabó, Antal (2016) MSc Thesis: Investigation of Human Stair Climbing (Emberi lépcsőzés vizsgálata), Supervised by Balazs Varszegi
Balogh, Tamás (2016) BSc Thesis: Stability Analysis of Control Systems Involving Fractional Derivatives (Tört deriváltat tartalmazó szabályozások stabilitásvizsgálata), Supervised by Tamas Insperger
Fekete, László (2016) BSc Thesis: Study of Legged Locomotion by Using a Controlled Segmented Leg Model (Lábbal történő helyváltoztatás vizsgálata szabályozott szegmentált lábmodellel), Supervised by Ambrus Zelei
Lelkes, János (2016) BSc Thesis: Balancing of the Inverted Pendulum via Nomura’s Controller (Inverz inga egyensúlyozása Nomura-féle nemlineáris szabályozóval), Supervised by Tamas Insperger
Nagy, Dalma (2016) BSc Thesis: Determination of the Value of Reflex Delay in Case of Stick Balancing Using the Cepstrum (Emberi reflexkésés meghatározása rúdegyensúlyozás esetén az időjel kepstrumának segítségével), Supervised by Laszlo Bencsik
Vass, Mercédesz (2016) BSc Thesis: Analysis of Passive Walking Robots (Passzív lépegető robotok vizsgálata), Supervised by Ambrus Zelei
Kovács, Balázs András (2016) TDK Paper: Balancing of the Inverted Pendulum via Accelerometer (Inga egyensúlyozás gyorsulásmérővel), Supervised by Tamas Insperger
Molnár, Csenge Andrea (2016) TDK Paper: Parametric Study of Balancing on Balance Board (Egyensúlyozó deszkán való egyensúlyozás paraméteres vizsgálata) Supervised by Tamas Insperger and Ambrus Zelei
Patkó, Dóra (2016) TDK Paper: The Effect of Impacts on the Kinetic Energy while Runnung (Futás során fellépő ütközések hatása a kinetikus energiára), Supervised by Ambrus Zelei
Patkó, Dóra (2016) TDK Paper: Motion Planning Algorithm of Human's Arm (Emberi kar mozgástervezésének algoritmikus leírása), Supervised by Ambrus Zelei